Cennik Biura Nieruchomości „VIR”

Wszystkie podane przez nas ceny są cenami brutto.

  1. Pośrednictwo w sprzedaży- 3% wartości transakcji
  2. Pośrednictwo kupna – 1-3% wartości transakcji
  3. Pośrednictwo w wynajmie/najmie na cele mieszkaniowe- wysokość miesięcznego czynszu
  4. Pośrednictwo w wynajmie/najmie lokalu- wysokość miesięcznego czynszu

„Usługi szczegółowe”

  1. Ustalenie ceny ofertowej poprzedzonej wizytą na nieruchomości- 149 zł + dojazd
  2. Ustalenie stanu prawnego na podstawie dokumentów- 99 zł
  3. Przygotowanie i złożenie wniosku do urzędu -49 zł
  4. Pobranie dokumentu w imieniu klienta- 99 zł
  5. Sporządzenie i złożenie wniosku o dokonanie wpisu lub wykreślenie z Księgi Wieczystej- 99zł
  6. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączy/prąd, gaz, woda, kanalizacja- 99 zł
  7. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy- 198 zł
  8. Usługa gdy klient sam znalazł kupca/sprzedawcę- od 998 zł
  9. Usługa gdy klient sam znalazł wynajmującego/najemcę- od 398 zł
  10. Inne: według nakładu pracy 19zł/godzinę lub ustalane indywidualnie
  11. Pomoc przy zawieraniu umowy przedwstępnej–od 449 zł
  12. Pomoc przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny- 0 zł
  13. Wcześniejsze rozwiązanie umowy- wg cennika + koszty
  14. Rabaty dla stałych klientów
  15. Usługi Porządkowe- przed sprzedażą i opieka po zakupie nieruchomości- cennik (sprzątanie)
  16. Dekorator wnętrz- według indywidualnego zamówienia- od 49 zł

Po opłaceniu przez klienta wybranych „usług szczegółowych” wartość tych usług będzie odliczona od wynagrodzenia należnego Pośrednikowi z tytułu zrealizowania zawartej umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży, najmu/wynajmu której przedmiotem będzie ta sama nieruchomość w stosunku do której Pośrednik wykonał „ usługi szczegółowe” na rzecz klienta.